Prečo naša autoškola?

Získanie vodičského oprávnenia patrí medzi najdôležitejšie, v niektorých prípadoch osudové chvíle v živote človeka. Práve preto vôbec by nemalo byť pre Vás ľahostajné, kde získate prvé vodičské skúsenosti, kto Vás motivuje a podporuje posmeľujúcimi slovami, od koho prijmete dobré rady do praktického života z oblasti šoférovania. Naša autoškola túto neľahkú úlohu plnú zodpovedností veľmi rada príjme, veď u nás kvalitne odvedená práca je základnou požiadavkou.
Veľkou úctou a radosťou očakávame Vaše prihlásenie na Vami vybraný kurz, lebo:

  • naša autoškola je v okolí Štúrova prvou súkromnou autoškolou, teda disponuje najbohatšou históriou a najväčšími skúsenosťami;
  • vďaka perfektnej odbornej pripravenosti, odborných vedomostí a skúseností inštruktorov, u nás každý úspešne absolvuje vybraný kurz;
  • disponujeme najväčším vozovým parkom v regióne, teda u nás môžete získať vodičské oprávnenie všetkých kategórií od motocykla až po kamión;
  • z hľadiska doby trvania jednotlivých kurzov v najväčšej miere sa prispôsobujeme k požiadavkám našich budúcich žiakov;


našich žiakov ďalej čakajú:


  • klimatizované autá a učebne,
  • nefajčiaci, trpezliví, pohodoví a chápaví inštruktori,  • vlastné autocvičisko a trenažér,
  • moderné elektronické učebné pomôcky,