• Skúšku na vodičské oprávnenie som absolvovala pred troma rokmi! Za perfektné vzdelávanie veľká vďaka patrí Autoškole Horváth!

    by Hajnalka

Skupina AM

 

Pre koho odporúčame?

Získanie prvého vodičského oprávnenia sa viaže práve na skupinu AM, čiže tento kurz môže osloviť hlavne mladých od veku 15 rokov (môže to byť aj darček na 15. narodeniny!). Veľkou výhodou absolvovania tohto kurzu je získanie dostatočnej praxe, rozvahy a skúseností, určitého sebavedomia na absolvovanie kurzov na vyššie motocyklové skupiny, resp. na vedenie stredne veľkých motocyklov v každodennej premávke.

 

Aké motorové vozidlo je možné viesť s VO skupiny AM?

Po absolvovaní kurzu skupiny AM môžete viesť také dvoj-, troj- alebo štvorkolesové vozidlo, ktorého:

  • zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora;
  • prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg (v prípade elektrických vozidiel bez hmotnosti batérií) a najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km/h.

Zaraďujeme sem mopedy, menšie skútre a tzv. ľahké štvorkolky (quad).

 

Podmienky účasti na kurze

  • Ak kurz dokončíte po dovŕšení 15 rokov, tak na kurz sa môžete prihlásiť už ako 14-ročný.
  • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky.
  • Písomný súhlas zákonného zástupcu.
  • Trvalé bydlisko na území SR.

 

Personalne

Personalne

Rychlost

Rychlost

Testy

Testy

loader image
Category: All
Sort by: Numeric
Order: Ascending
  • Fabia White Front

Válassz iskoláink közül:
Vyber si školu: