• Skúšku na vodičské oprávnenie som absolvovala pred troma rokmi! Za perfektné vzdelávanie veľká vďaka patrí Autoškole Horváth!

  by Hajnalka

Skupina D1, D

 

Pre koho odporúčame?

Vodič autobusu pre bezpečné vykonanie každodennej práce musí disponovať dostatočnou sebadôverou a odhodlanosťou. Avšak na to, aby prácu takéhoto charakteru niekto mohol vykonávať, musí absolvovať kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny D. Pre budúcich profesionálnych vodičov autobusov naša autoškola zabezpečí taký kurz, pomocou ktorého môžu získať vedomosti takej kvantity a kvality, čím svoju prácu budú vykonávať bezpečne, zodpovedne, spoľahlivo a rozvážne.

 

Aké motorové vozidlo je možné viesť s VO skupín D1 a D?

Vodičské oprávnenie D1 Vás oprávňuje viesť:

 • motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac 16 osôb okrem vodiča a ktorých dĺžka nepresahuje 8 m;
 • jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla podľa prvého bodu a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.


Do skupiny D1 zaraďujeme najmä menšie autobusy s uvedenými parametrami. Je dôležité poznamenať, že podľa zákona č. 49/2014 Z.z. vodičské oprávnenie D1 Vás oprávňuje viesť aj motorového vozidlo skupiny T (poľnohospodárske a lesnícke traktory s prívesom)

 

Vodičské oprávnenie D Vás oprávňuje viesť:

 • motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako 8 osôb okrem vodiča
 • jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla podľa prvého bodu a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.


Do tejto kategórie môžeme zaradiť autobusy všetkých typov a rozmerov. Je dôležité vedieť, že podľa zákona č. 49/2014 Z.z. vodičské oprávnenie D Vás oprávňuje viesť aj motorového vozidlo skupín D1 a T (menšie autobusy, poľnohospodárske a lesnícke traktory s prívesom).

 

Podmienky účasti na kurze skupiny D1

 • Dovŕšenie veku 21 rokov
 • Vodičské oprávnenie skupiny B
 • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky (aj psychologickej).
 • Trvalé bydlisko na území SR.


 

Podmienky účasti na kurze skupiny D

 • Dovŕšenie veku 24 rokov
 • Vodičské oprávnenie skupiny B
 • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky (aj psychologickej).
 • Trvalé bydlisko na území SR.


 

Personalne

Personalne

Rychlost

Rychlost

Testy

Testy

loader image
Category: All
Sort by: Numeric
Order: Ascending
 • Fabia White Front

Válassz iskoláink közül:
Vyber si školu: