• Skúšku na vodičské oprávnenie som absolvovala pred troma rokmi! Za perfektné vzdelávanie veľká vďaka patrí Autoškole Horváth!

    by Hajnalka

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Pre koho odporúčame?

Kto neurobil chybu v živote? Asi každý z nás, ale zadržanie vodičského oprávnenia je chybou, ktorá môže mať aj vážne následky (napr. strata pracovného miesta).

Zákon č. 49/2014 Z.z. o cestnej premávke hovorí o možnostiach zadržania vodičského oprávnenia a povinnosti vodiča podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu. Orgán Policajného zboru sa rozhodne o povinnosti absolvovať doškoľovací kurz vtedy, ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac (musia byť splnené obe podmienky!).

 

Existuje aj pomoc, každý problém je možný vyriešiť! My Vám pomôžeme vyriešiť problém prostredníctvom doškoľovacieho kurzu! Tento kurz môžete u nás absolvovať podľa zákonom stanovených podmienok za čo najkratší čas, aby ste mohli získať späť svoje vodičské oprávnenie.

Po zadržaní vodičského oprávnenia kontaktujte nás ohľadom priebehu doškoľovacieho kurzu!

Počet hodín teoretického a praktického výcviku

Skupina vodičského oprávnenia Výučba teórie Praktický výcvik
PCP TVV ZBJ PDN
AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T  

6

 

2

 

2

 

2

 

6

 

  • PCP – predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
  • TVV – teória vedenia vozidla
  • ZBJ – zásady bezpečnej jazdy
  • PDN – problematika dopravných nehôd

Personalne

Personalne

Rychlost

Rychlost

Testy

Testy

loader image
Category: All
Sort by: Numeric
Order: Ascending
  • Fabia White Front

Válassz iskoláink közül:
Vyber si školu: