Prihláška

  Stačí ak vyplníš tento
  formulár a my ťa budeme
  kontaktovať

  O rôznych kurzoch
  sa môžeš informovať
  v hlavnom menu

  DOŠKOĽOVACÍ KURZ

  Pre koho odporúčame?

  Kto neurobil chybu v živote? Asi každý z nás, ale zadržanie vodičského oprávnenia je chybou, ktorá môže mať aj vážne následky (napr. strata pracovného miesta).

  Zákon č. 49/2014 Z.z. o cestnej premávke hovorí o možnostiach zadržania vodičského oprávnenia a povinnosti vodiča podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu. Orgán Policajného zboru sa rozhodne o povinnosti absolvovať doškoľovací kurz vtedy, ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac (musia byť splnené obe podmienky!).

   

  Existuje aj pomoc, každý problém je možný vyriešiť! My Vám pomôžeme vyriešiť problém prostredníctvom doškoľovacieho kurzu! Tento kurz môžete u nás absolvovať podľa zákonom stanovených podmienok za čo najkratší čas, aby ste mohli získať späť svoje vodičské oprávnenie.

  Po zadržaní vodičského oprávnenia kontaktujte nás ohľadom priebehu doškoľovacieho kurzu!

  Počet hodín teoretického a praktického výcviku

  Skupina vodičského oprávnenia Výučba teórie Praktický výcvik
  PCP TVV ZBJ PDN
  AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T  

  6

   

  2

   

  2

   

  2

   

  6

   

  • PCP – predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
  • TVV – teória vedenia vozidla
  • ZBJ – zásady bezpečnej jazdy
  • PDN – problematika dopravných nehôd

  Válassz iskoláink közül:
  Vyber si školu: