• Skúšku na vodičské oprávnenie som absolvovala pred troma rokmi! Za perfektné vzdelávanie veľká vďaka patrí Autoškole Horváth!

  by Hajnalka

GYIK

Meddig tart a személyautós tanfolyam?

A „B” kategóriás jogosítvány megszerzésének átlagos időtartama kb. 6-8 hét, de ez lehet teljes mértékben személyre szabott is, mivel individuális terv alapján rövidebb ideig tart az adott tanfolyam.

Igaz, hogy a jogosítványok csak meghatározott ideig érvényesek?

Az érvényes törvényi szabályozások kimondják, hogy a 2013. január 19-edike után megszerzett jogosítvány legfeljebb 15 évig lesz érvényes. A lejárt érvényességű jogosítványt a rendőrségen kell leadni és 6,50 euró illeték befizetése ellenében kiállítják az újat (az illeték kifizetése a 65 évnél idősebbekre nem vonatkozik). Az 1993. január 1. és 2004. április 30. között szerzett jogosítványok érvényessége 2023. december 31-ig szól, a 2004. május 1 és 2013. január 18. között megszerzett jogosítványok pedig 2032. december 31-ig lesznek érvényben.

Már 17 éves koromban lehet autós jogosítványom?

A jelenleg érvényes jogszabályok szerint már 17 éves korában bárki megszerezheti „B” kategóriájú vezetői engedélyét. Sőt, a tanfolyamba már a 17. életévét még be nem töltők is beiratkozhatnak, de vizsgát csak a 17. életévük betöltése után tehetnek. Fontos megjegyezni, hogy aki 17. évesen jogosítványt szerzett, akkor a 18. életév betöltéséig, de legkevesebb három hónapig, olyan személy társaságában vezethet, akinek legalább 10 éve van „B” kategóriás vezetői engedélye.

Melyik vezetői engedélyek megszerzésével vezethetek traktort is?

Több lehetőség közül lehet választani. Elsősorban a „T” kategóriájú vezetői engedéllyel lehet traktort vezetni. Azonban a „C1-C-C1E-CE-D1-D,D1E-DE” kategóriák bármelyikére megszerzett vezetői engedély is feljogosítja a traktorok vezetésre.

Hogyan zajlik az autós jogosítvány vizsga?

A vizsgára az autósiskolánk jelenti be az adott közlekedésrendészeten. A vizsgára való bejelentéstől, ill. az első vizsgától legfeljebb 6 hónapig lehet vizsgázni. A diáknak egy rendes és két javító vizsgaidőpont áll a rendelkezésére. A vizsga előtt el kell végezni az elsősegély tanfolyamot, valamint teljesíteni kell a kategóriánál megszabott korhatári kritériumot. A vizsga egy vizsgabiztos jelenlétében zajlik és két részből áll:

 • Elméleti – egy 27 pontból álló elméleti tesztet kell 20 perc alatt kitölteni, amelyben a maximális 55 pontból legalább 50 pontot kell elérni.
 • Gyakorlati – a tanpályán (vezetéstechnikai jártasság – parkolás, tolatás, szlalomozás előre- és hátramenetben) és a közúti forgalomban történő vezetésből áll.
  Ha a gyakorlati rész valamilyen okból nem sikerülne, akkor a javító vizsgán csupán a vezetésből vizsgázik, az elméletből nem.


50 felett is jelentkezhetek egy vezetői tanfolyamra?

A megfontolt és érett gondolkodás egyáltalán nem hátrány. Sőt, előny! A jogosítvány megszerzése nincs korhatárhoz kötve. Autósiskolánkban volt már 70 évnél idősebb tanulónk is, aki természetesen sikeres vizsgát tett.

Milyen kategóriájú motorokat vezethetek „A” jogosítvánnyal?

A motoros jogosítványok legmagasabb kategóriája az „A” kategória. Ha valaki „A” kategóriájú vezetői engedélyt megszerzi, akkor bármilyen teljesítményű motorkerékpárt vezethet (AM, A1,A2 kategóriásakat).

Mit tartalmaz a gyakorlati oktatás?

  A gyakorlati oktatást három részre bonthatjuk:

 • Az első részben a diákok gyakorlatban megismerkedhetnek a gépjárművel, annak részeivel, gyakorlati működésének alapvető törvényszerűségeivel (1 óra).
 • A második részt három szakaszra osztjuk (37 óra):
 • I. szakasz – a vezetéstechnika alapjainak elsajátítása és begyakorlása a közúti forgalmon kívül (szimulátor, tanpálya);
 • II. szakasz – a közlekedés törvényi előírásainak betartását célzó jártasságok, valamint a biztonságos közlekedés alapelveinek begyakorlása;
 • III. szakasz – az összetett forgalmi helyzetek megoldását elősegítő jártasságok begyakorlása 80 km/h sebesség mellett lakott területen kívül.
 • A harmadik rész a gépjármű karbantartására vonatkozó gyakorlati ismeretek és jártasságok begyakorlására irányul (3 óra).


Mi a teendő, ha nem tudok részt venni a csoportos elméleti oktatásokon?

Erre az esetre is van megoldás, hiszen autósiskolánk nem a kifogásokat, hanem a megoldásokat keresi. A diákkal történő megbeszélés és egyeztetés alapján kidolgozunk egy személyre szabott (individuális) tervet, amelyben a diák igényeit teljes mértékben figyelembe vesszük. Tehát a diák akkor jön az elméleti és gyakorlati órákra, amikor neki megfelel, pl. ahogy munkaideje vagy tanulmányai megengedik.

A vizsga után mikor kapom meg a jogosítványomat?

A sikeres vizsga után a rendőrségen kérvényezni kell a jogosítvány kiadását (ne feledje el a 6,50 eurós illeték befizetését). A kérvény beadásától számított 30 napon belül kötelesek elkészíteni a jogosítványt. Ha tudni szeretné, hogy milyen stádiumban van a jogosítvány elkészítése és végleges kiadása, akkor azt leellenőrizheti az alábbi honlapon: http://www.minv.sk/?stav-spracovania-dokladov

Mit tartalmaz az elméleti oktatás?

Az elméleti oktatás négy részből épül fel:

 • Az első részben a diákok a közlekedésre vonatkozó törvényekkel, előírásokkal, szabályokkal ismerkednek meg.
 • Ezután következnek a szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, melyen belül a diák megtanulja a gépjármű egyes részeit, azok működési elvét, a gépjármű gazdaságos üzemeltetésének alapvető szabályait, a hibaelhárítás alapelveit stb.
 • A harmadik rész a vezetéselméletet takarja, amely magába foglalja, pl. a vezetés biztonsági előírásainak ismeretét, a műszerfal alapos ismeretét, a vezetés egyes elemeinek ismeretét (elindulás előtti ellenőrzés, elindulás, sebességváltás, fékezés, megállás, kormánykezelés, tolatás), a féktávokról szóló ismereteket, különböző útviszonyokban való közlekedés alapelveit stb.
 • A negyedik részben a biztonságos vezetéssel kapcsolatos alapelvekkel ismerkedhetnek meg, pl. a vezetés fizikai törvényszerűségeivel, ez emberi tényező vezetésre gyakorolt hatásával, a gépjármű műszaki állapotával és annak a vezetés biztonságára gyakorolt hatásával, a figyelem és a reakcióidő fontosságával stb.

Personalne

Personalne

Rychlost

Rychlost

Testy

Testy

loader image
Category: All
Sort by: Numeric
Order: Ascending
 • Fabia White Front

Válassz iskoláink közül:
Vyber si školu: