• Skúšku na vodičské oprávnenie som absolvovala pred troma rokmi! Za perfektné vzdelávanie veľká vďaka patrí Autoškole Horváth!

    by Hajnalka

Skupina A1

 

Pre koho odporúčame?

Pre tých, ktorí sa rozhodli absolvovať kurz na získanie vodičského oprávnenia na menší motocykel (do 125 cm3), tak odporúčame práve kurz skupiny A1. Ak niekto už absolvoval kurz skupiny AM, môže byť istý, že získal primerané množstvo skúseností pre túto skupinu.

 

Aké motorové vozidlo je možné viesť s VO skupinyA1?

Ak získate vodičské oprávnenie pre skupinu A1, podľa platných predpisov môžete viesť taký motocykel, ktorého:

  • zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3, ale najväčšia konštrukčná rýchlosť presahuje 45 km/h, pričom výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg;
  • ďalej také motorové trojkolky, ktorým je vozidlo s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

Vodičské oprávnenie skupiny A1 môžete získať iba po dovŕšení 16-tich rokov, oprávňuje Vás viesť i motorové vozidlo skupiny AM.

 

Podmienky účasti na kurze

  • Ak kurz dokončíte po dovŕšení 16-tich rokov, tak sa môžete prihlásiť už ako 15-ročný.
  • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky.
  • Písomný súhlas zákonného zástupcu.
  • Trvalé bydlisko na území SR.

Personalne

Personalne

Rychlost

Rychlost

Testy

Testy

loader image
Category: All
Sort by: Numeric
Order: Ascending
  • Fabia White Front

Válassz iskoláink közül:
Vyber si školu: