• Skúšku na vodičské oprávnenie som absolvovala pred troma rokmi! Za perfektné vzdelávanie veľká vďaka patrí Autoškole Horváth!

  by Hajnalka

Skupina B

 

Pre koho odporúčame?

Pre každého! V súčasnosti každá rodina vlastní osobné auto, v mnohých prípadoch viac ako jedno. Každodenná dochádzka do zamestnania je často viazaná na osobný automobil. Práve preto najpopulárnejším kurzom je kurz vodičského oprávnenia skupiny B. Istotou môžeme tvrdiť, že sa to nevzťahuje iba na mladých, ale na našich kurzoch skupiny B sa mnohokrát objavia žiaci stredného, dokonca dôchodkového veku!

Pre budúcich účastníkov kurzu skupiny B ponúkame do pozornosti školenie BOZP (ez átirányítson a tanfolyamra), ktorého absolvovanie je povinné pre vodičov firemných áut (vodič referent).

 

Aké motorové vozidlo je možné viesť s VO skupiny B?

Podľa zákona č. 49/2014 Z.z. o cestnej premávke do skupiny B zaraďujeme:

 • motorové vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča;
 • motorové vozidlá podľa prvého bodu s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 750 kg,
 • motorové vozidlá podľa prvého bodu s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.


Po získaní vodičského oprávnenia skupiny B, okrem osobného automobilu, môžete teda viesť aj:

 • deväť miestne (vrátane vodiča) mikrobusy vhodné a využívané na prepravu osôb,
 • jazdné súpravy pozostávajúce z osobného auta/mikrobusu a prípojného vozidla,
 • motorové vozidlá skupiny AM a B1, napr. mopedy, quady.


Podmienky účasti na kurze

 • Nedovŕšili ste ešte 18 rokov, ale zaujíma Vás získanie vodičského oprávnenia na auto? Žiadny problém! V zmysle platných právnych predpisov u nás môžete získať vodičské oprávnenie na auto už po dovŕšení 17-tich rokov!
 • Dokonca na samotný kurz sa môžete prihlásiť ešte pred dovŕšením tohto veku, avšak skúšku môžete absolvovať iba vo veku 17 rokov. Viesť motorové vozidlo s platným vodičským oprávnením vo veku 17 rokov môžete iba po splnení nasledovných podmienok:


 • do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace, viesť motorové vozidlo skupiny B môže len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov (vodičské oprávnenie spolujazdca musí mať pri sebe)
 • osobu spolujazdca na tento účel zapíše orgán Policajného zboru do evidencie vodičov na žiadosť zákonného zástupcu;
 • osoba spolujazdca nemôže byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo omamných látok.


 • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky.
 • Trvalé bydlisko na území SR.

Personalne

Personalne

Rychlost

Rychlost

Testy

Testy

loader image
Category: All
Sort by: Numeric
Order: Ascending
 • Fabia White Front

Válassz iskoláink közül:
Vyber si školu: