• Skúšku na vodičské oprávnenie som absolvovala pred troma rokmi! Za perfektné vzdelávanie veľká vďaka patrí Autoškole Horváth!

  by Hajnalka

KURZ KKV

 

Prečo je potrebné absolvovať kurz KKV?

Chceli by ste sa stať vodičom z povolania nákladného auta alebo autobusu na Slovensku, resp. v inom členskom štáte EÚ? Chceli by ste pracovať ako vodič kamiónu? Naša autoškola zabezpečuje kurz na získanie novej, resp. predĺženie platnosti už existujúcej kvalifikačnej karty vodiča (KKV). Absolvovanie tohto kurzu je nevyhnutné a povinné pre vykonávanie horeuvedených profesií.

Pracovať ako vodič kamiónu alebo autobusu predstavuje napínavú profesiu plnú zodpovednosti, odhodlanosti a odvahy. Niekto iba koketuje s myšlienkou rozhodnúť sa pri tomto povolaní, iní zase v tejto profesii pracujú možno 20 alebo 30 rokov. Vodiči patriaci do prvej skupiny sa musia dostať na úroveň profesionálnych vodičov. Zase vodiči druhej skupiny by si mali uvedomiť to, že vedomosti získané na začiatku ich profesionálnej praxe v súčasnom svete rýchlo sa meniacich podmienok už sa mohli stať zastaranými, domáca legislatíva a predpisy z EÚ sa často zmenia, technický rozvoj motorových vozidiel napreduje veľkým tempom. Už len z hľadiska vymenovaných dôvodov je dôležité a povinné absolvovať kurz KKV.

 

Na koho sa vzťahuje absolvovanie kurzu KKV?

Absolvovanie kurzu podľa zákona č. 280/2006 Z.z. je povinné pre vodičov vozidiel:

 • nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C1, C1E, C, CE
 • osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D1, D1E, D, DE


Kurzu KKV sa môžu zúčastniť iba tí, ktorí už získali niektoré z horeuvedených vodičských oprávnení.

Typy kurzu KKV

Príslušný zákon rozlišuje dva typy KKV kurzov:

1.Základná kvalifikácia (ZK)

Absolvovanie základnej kvalifikácie má povinnosť vodič, ktorý ju ešte nikdy neabsolvoval, resp. vodič, ktorý už absolvoval kurz základnej kvalifikácie na nákladnú dopravu a po čase zmení svoju činnosť na osobnú dopravu, t.j. potrebuje rozšíriť KKV nákladného auta aj na KKV autobusu (alebo naopak). Kurzy základnej kvalifikácie podľa rozsahu trvania delíme na:

 • Riadny kurz ZK – v rozsahu 280 hodín a v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 20 hodín výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora autoškoly,
 • Zrýchlený kurz ZK – v rozsahu 140 hodín teórie a v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 10 hodín výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora autoškoly,
 • Riadny rozdielový kurz ZK – v rozsahu 70 hodín vrátane piatich hodín osobného vedenia výcvikového vozidla,
 • Zrýchlený rozdielový kurz ZK – v rozsahu 35 hodín vrátane dve a pol hodiny osobného vedenia výcvikového vozidla,

Aký kurz vlastne potrebujete? Závisí to najmä od týchto faktorov:

 • Dátum získania vodičského oprávnenia skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
 • Váš vek.
 • Na akom motorovom vozidle jazdíte? Na akom motorovom vozidle plánujete jazdiť?


Všetky typy základnej kvalifikácie sa ukončia skúškou. Úspešný absolvent kurzu v zákone stanovenej lehote (30 dní odo dňa prijatia žiadosti o vydanie karty)  dostane svoju kvalifikačnú kartu.

2.Pravidelný výcvik

Platnosť kvalifikačnej karty získanej v rámci základnej kvalifikácie je päť rokov. Z dôvodu predĺženia jej platnosti vodič musí absolvovať pravidelný výcvik raz za päť rokov v rozsahu 35 hodín.

Vodičovi, ktorý úspešne absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydáme Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ na daný druh dopravy.

Ktorý kurz KKV potrebujete? Prihláste sa a pomôžeme Vám!

Personalne

Personalne

Rychlost

Rychlost

Testy

Testy

loader image
Category: All
Sort by: Numeric
Order: Ascending
 • Fabia White Front

Válassz iskoláink közül:
Vyber si školu: