Prihláška

  Stačí ak vyplníš tento
  formulár a my ťa budeme
  kontaktovať

  O rôznych kurzoch
  sa môžeš informovať
  v hlavnom menu

  O NÁS

  • Naša firma, ako prvá súkromná autoškola v štúrovskom regióne, využijúc možnosť slobodného podnikania, vznikla krátko po nežnej revolúcii 18. mája 1993.
  • Zakladateľ firmy, Tomáš Horváth, svoje inštruktorské oprávnenie získal ešte v roku 1989. Avšak už v predchádzajúcich obdobiach nadobudol mnoho odborných skúseností, napr. počas povinnej vojenskej službe ako vodič nákladného auta, neskôr ako vodič autobusu, nakoniec ako inštruktor štátnej autoškoly. Využijúc získané vodičské a inštruktorské skúsenosti sa rozhodol založiť vlastnú firmu, ktorá v prvom období zabezpečovala získanie vodičského oprávnenia na malé motocykle.
  • Počas nasledovných rokov prispôsobovaním sa najnovším očakávaniam a požiadavkám danej doby, naša autoškola neustále rozširovala svoj vozový park, počet inštruktorov a ponuku svojich služieb.
  • Našu vysokú odbornosť potvrdzuje aj členstvo v Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA). Táto organizácia zabezpečuje doškoľovacie kurzy a školenia nevyhnutné pre profesijný rast našich inštruktorov. K neustálemu udržiavaniu vysokej úrovne našej práce prispeje aj poskytovaním informácií a poradenských služieb v oblasti výcviku vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy.
  • Po vstupe Slovenska do EÚ narástol význam medzinárodných vzťahov. Naša firma na tieto trendy ihneď reagovala, usilovala sa o vytvorenie odborných a priateľských vzťahov zahraničným autoškolami. Teda k vysokej úrovne našej každodennej práce prispejú i skúsenosti získané prostredníctvom dobre fungujúcich medzinárodných vzťahov so zahraničnými autoškolami. Samozrejme, že tieto skúsenosti patria nielen nám, ale aj účastníkom našich kurzov!
  • Výsledkom nášho dlhoročného a profesionálneho rozvoja je, že od roku 2013 zabezpečujeme aj:
   • kurz na získanie kvalifikačnej karty vodiča (KKV) pre vodičov profesionálov – vodičov nákladných vozidiel a autobusov,
   • školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) pre vodičov z povolania (resp. vodiči referenti).
  • V súčasnosti v našej autoškole pracujú šiesti, z odborného hľadiska perfektne pripravení a vyškolení inštruktori. Je dôležité poznamenať, že každý z nich disponuje i dlhoročnými skúsenosťami profesionálneho vodiča.
  • Za dôležité tiež považujeme spoluprácu so psychológom, čo je nevyhnutné pri školení budúcich vodičov autobusu a nákladného auta.
  • Vďaka neustálemu technickému a odbornému rozvoju v súčasnosti zabezpečujeme kurzy na získanie vodičského oprávnenia všetkých kategórií. Okrem toho pre milovníkov motocyklov ponúkame populárny osobitný výcvik, ale taktiež povinný kurz prvej pomoci pre všetky kategórie vodičského oprávnenia.
  • Našu autoškolu môžu navštevovať aj tí držitelia vodičského oprávnenia, ktorí možno kvôli absencii každodennej vodičskej praxe potrebujú si precvičiť získané vedomosti a zdokonaliť sa vo vedení motorového vozidla. Pre nich zabezpečujeme kondičné jazdy.
  • Pre vodičov, ktorým hrozí odobratie vodičského oprávnenia, realizujeme doškoľovací kurz.
  • Našich budúcich žiakov medzi inými čakajú, napríklad plne vybavené klimatizované učebne, rôzne makety a trenažér, elektronické učebné pomôcky (vzdelávacie CD s testami, prezentácie, animácie a pod.) atď.


  V našej autoškole sú zabezpečené všetky podmienky,

  aby ste zažili radosť z perfektnej jazdy a úspešnej skúšky!

  Válassz iskoláink közül:
  Vyber si školu: