Prihláška

Stačí ak vyplníš tento
formulár a my ťa budeme
kontaktovať

O rôznych kurzoch
sa môžeš informovať
v hlavnom menu

ŠKOLENIE VODIČOV (BOZP)

Prečo je potrebné absolvovať školenie BOZP?

Nebezpečné a neočakávané dopravné situácie ohrozujú najmä zamestnaných v odvetví dopravy (či už v oblasti prepravy osôb alebo tovaru), t.j. zamestnancov, ktorých pracovná náplň obsahuje vedenie motorové vozidla (napr. firemné auto). Dopravná situácia, stav ciest alebo technický stav motorového vozidla sa môže náhle zmeniť. Z tohto dôvodu znalosť a dodržiavanie predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predstavuje základnú požiadavku voči zamestnancovi.

V našej autoškole môžete získať doklad o úspešnom ukončení školenia BOZP. Po ukončení vodič firemného auta:

  • v plnej miere bude schopný aplikovať teoretické poznatky získané na školení v každodennej praxi,
  • dokáže predísť vzniku nebezpečných dopravných situácií,
  • vďaka osvojenia bezpečnostných predpisov, vzťahujúcich sa na technický stav motorového vozidla, dokáže bezpečne odstrániť prípadné technické problémy,
  • bude schopný správne riešiť už existujúce nebezpečné situácie.


Na koho sa vzťahuje absolvovanie školenia BOZP?

Podľa vyhlášky č. 208/1991 Z.z. absolvovanie kurzu BOZP je povinné pre každého zamestnanca, ktorý:

  • na svojom pracovisku je vodičom z povolania,
  • na pracovnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo prevádzkovateľa.


V zákone č. 124/2006 Z.z. je zakotvené, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť účasť zamestnanca na vzdelávaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Podľa §8b zákona č. 158/2001 Z.z. účasť na školení BOZP by mala byť opakovaná najmenej raz za dva roky.

Válassz iskoláink közül:
Vyber si školu: