• Skúšku na vodičské oprávnenie som absolvovala pred troma rokmi! Za perfektné vzdelávanie veľká vďaka patrí Autoškole Horváth!

    by Hajnalka

Skupina A

 

Pre koho odporúčame?

Lákajú Vás motocykle najvyšších tried a najväčších výkonov? Nešli by ste pod 1000 cm3 ani za svet? Ak by ste sa chceli venovať svojej motorkárskej vášni bez ohľadu na výkon motora, je tu príležitosť absolvovať kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny A!

Pre budúcich účastníkov kurzu skupiny A ponúkame do pozornosti osobitný výcvik zameraný na rozšírenie vodičského oprávnenia A2 alebo A!

 

Aké motorové vozidlo je možné viesť s VO skupiny A?

Získanie vodičského oprávnenia skupiny A oprávňuje viesť motocykle bez výkonového obmedzenia a bez ohľadu na veľkosť zdvihového objemu motora. Patria sem teda:

  • dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km/h alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,
  • také motorové trojkolky, ktorým je vozidlo s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

Po získaní vodičského oprávnenia skupiny A môžete viesť aj motorové vozidlá patriace do skupiny AM, A1 a A2.

 

Podmienky účasti na kurze

  • Vodičské oprávnenie skupiny A, bez predchádzajúcej praxe vo vedení motorového vozidla skupiny A2, môžete získať iba po dovŕšení veku 24 rokov.
  • Kto má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2, vodičské oprávnenie skupiny A môže získať už aj po dovŕšení veku 20 rokov.
  • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky.
  • Trvalé bydlisko na území SR.

Personalne

Personalne

Rychlost

Rychlost

Testy

Testy

loader image
Category: All
Sort by: Numeric
Order: Ascending
  • Fabia White Front

Válassz iskoláink közül:
Vyber si školu: