Prihláška

Stačí ak vyplníš tento
formulár a my ťa budeme
kontaktovať

O rôznych kurzoch
sa môžeš informovať
v hlavnom menu

Skupina A2

 

Pre koho odporúčame?

Absolvovanie kurzu skupiny odporúčame pre tých 18-ročných motorkárov, ktorí by radi jazdili na stredne veľkých motocykloch, resp. v budúcnosti majú v pláne získať vodičské oprávnenie najvyššej motocyklovej skupiny.

Pre budúcich účastníkov kurzu skupiny A2 ponúkame do pozornosti osobitný výcvik zameraný na rozšírenie vodičského oprávnenia A1 alebo A2!

 

Aké motorové vozidlo je možné viesť s VO skupinyA2?

Po úspešnom ukončení tohto kurzu absolvent môže jazdiť na takom dvojkolesovom motorovom vozidle, ktoré:

 • je vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg,
 • nie je odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom jeho výkonu, pričom obidve podmienky musia byť splnené.


Je dôležité poznamenať, že zákon pri tejto skupine neobmedzuje objem valca. Vodičské oprávnenie skupiny A2 môžete získať iba po dovŕšení 18-tich rokov, a oprávňuje Vás viesť motorové vozidlo skupín.

 

Podmienky účasti na kurze

 • Ak kurz dokončíte po dovŕšení 18 rokov, tak sa môžete prihlásiť už ako 17-ročný.
 • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky.
 • Trvalé bydlisko na území SR.


 

Počet hodín výučby teórie

skupina A2 PCP NVÚ TVV ZBJ OP Spolu
počet hodín 20 3 2 4 3 32

 

 • PCP – predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
 • NVÚ – náuka o vozidlách a ich údržba
 • TVV – teória vedenia vozidla
 • ZBJ – zásady bezpečnej jazdy
 • OP – opakovanie


Počet hodín praktického výcviku

skupina A2 OV Výcvik vo vedení vozidla Spolu
I.etapa II. etapa III. etapa
AT AC MP ZP AT AC ZP
1 2 2 2 4 1 5 1 18

 

 • OV – oboznámenie s vozidlom
 • AT – trenažér
 • AC – autocvičisko
 • MP – mierna intenzita cestnej premávky
 • ZP – zvýšená intenzita cestnej premávky
 • PÚ – praktická údržba

Válassz iskoláink közül:
Vyber si školu: