• Skúšku na vodičské oprávnenie som absolvovala pred troma rokmi! Za perfektné vzdelávanie veľká vďaka patrí Autoškole Horváth!

  by Hajnalka

Skupina C1 a C1E

 

Pre koho odporúčame?

O získanie vodičského oprávnenie na jednotlivé typy nákladných áut (t.j. skupiny C1, C1E, C, CE) budúci účastníci kurzu môžu mať záujem z rôznych dôvodov. Jedným z nich by mohol byť pocit úzkeho, pozitívneho vzťahu k väčším motorovým vozidlám, čo vôbec nie je zanedbateľné na pracovisku, kde svoju zdatnosť každodenne musíte preukázať práve za volantom veľkého nákladného auta. Avšak základom zdatnosti je vysoká úroveň teoretických vedomostí a praktických skúseností, ktoré určite nadobudnite na našich kurzoch skupín C1 a C1E. Tieto skupiny predstavujú akúsi „predsieň“ pre najväčšie kategórie nákladných áut.

Pre budúcich žiakov kurzov týchto skupín odporúčame náš kurz KKV, ktorého absolvovanie je povinné pre profesionálnych vodičov nákladných áut.

 

Aké motorové vozidlo je možné viesť s VO skupín C1 a C1E?

Vodičské oprávnenie C1 Vás oprávňuje viesť:

 • motorové vozidlá okrem skupiny D1 a D, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3500 kg a nepresahuje 7500 kg, ďalej sú konštruované na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča.
 • jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla uvedeného v prvom bode a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.


 

Vodičské oprávnenie skupiny C1 budete potrebovať pri vedení menšieho nákladného auta (do 7,5 ton). Je dôležité, že podľa zákona č. 49/2014 Z.z vodičské oprávnenie skupiny C1 Vás oprávňuje viesť aj motorové vozidlo skupiny T (poľnohospodárske a lesnícke traktory s prívesom).

Podmienkou získania vodičského oprávnenia C1E je úspešné absolvovanie kurzu a skúšky na vodičské oprávnenie skupiny C1. Po získaní vodičského oprávnenia C1E môžete viesť:

 • jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg (ťažké prípojné vozidlo) za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg.
 • jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg.


 

Je dôležité, že podľa zákona č. 49/2014 Z.z. vodičské oprávnenie C1E Vás oprávňuje viesť motorové vozidlá okrem skupiny C1E aj C1, BE a T, t.j. menšie nákladné auto, osobné auto alebo mikrobus vhodné na prepravu ôsmich osôb okrem vodiča, ku ktorým je pripojené ťažké prípojné vozidlo (pozn. pri skupine BE prípojné vozidlo iba do 3500 kg), ďalej poľnohospodárske a lesnícke traktory s prívesom.

 

Podmienky účasti na kurze skupiny C1

 • Dovŕšenie veku 18 rokov
 • Vodičské oprávnenie skupiny B
 • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky (aj psychologickej).
 • Trvalé bydlisko na území SR.

Podmienky účasti na kurze skupiny C1E

 • Dovŕšenie veku 18 rokov
 • Vodičské oprávnenie skupiny C1
 • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky (aj psychologickej).
 • Trvalé bydlisko na území SR.

Personalne

Personalne

Rychlost

Rychlost

Testy

Testy

loader image
Category: All
Sort by: Numeric
Order: Ascending
 • Fabia White Front

Válassz iskoláink közül:
Vyber si školu: