• Skúšku na vodičské oprávnenie som absolvovala pred troma rokmi! Za perfektné vzdelávanie veľká vďaka patrí Autoškole Horváth!

  by Hajnalka

Skupiny C a CE

 

Pre koho odporúčame?

Absolvovať kurzy C a CE odporúčame pre tých budúcich profesionálnych vodičov, ktorí by chceli jazdiť na najväčších kamiónoch, tzv. mohutných kráľoch ciest.

Pre budúcich žiakov kurzov týchto skupín odporúčame náš kurz KKV , ktorého absolvovanie je povinné pre profesionálnych vodičov nákladných áut.

 

Aké motorové vozidlo je možné viesť s VO skupín C a CE?

Vodičské oprávnenie C Vás oprávňuje viesť:

 • motorové vozidlá okrem skupiny D1 a D, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3500 kg, ďalej sú konštruované na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča.
 • jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla uvedeného v prvom bode a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.


 

Vodičské oprávnenie skupiny C budete potrebovať pri vedení veľkého nákladného auta (nad 7,5 ton). Je dôležité, že podľa zákona č. 49/2014 Z.z. vodičské oprávnenie skupiny C Vás oprávňuje viesť aj motorové vozidlo skupín C1 a T, t.j. menšie nákladné auto do 7,5 ton s ľahkým prívesom, poľnohospodárske a lesnícke traktory s prívesom.

Podmienkou získania vodičského oprávnenia CE je úspešné absolvovanie kurzu a skúšky na vodičské oprávnenie skupiny C. Vodičské oprávnenie CE Vás oprávňuje viesť:

 • jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg (ťažké prípojné vozidlo).


 

Teda vodičské oprávnenie CE budete potrebovať pri nákladných autách najväčších rozmerov a najväčšej hmotnosti. Týmto motorovým vozidlám môže byť pripojený ťažký príves.

Je dôležité, že podľa zákon č. 49/2014 Z.z. vodičské oprávnenie CE Vás oprávňuje viesť motorové vozidlá aj skupín C1E, BE a T, t.j. menšie nákladné auto, osobné auto alebo mikrobus vhodné na prepravu ôsmich osôb okrem vodiča, ku ktorým je pripojené ťažké prípojné vozidlo (pozn. pri skupine BE prípojné vozidlo iba do 3500 kg) ťažké prípojné vozidlo nemôže byť pripojené), ďalej poľnohospodárske a lesnícke traktory s prívesom.

Do láskavej pozornosti našich budúcich žiakov dávame, že vodičským oprávnením CE môžete viesť aj motorové vozidlá skupiny DE (autobus s ťažkým prípojným vozidlom), ale iba po získaní vodičského oprávnenia skupiny D.

 

Podmienky účasti na kurze skupiny C

 • Dovŕšenie veku 21 rokov
 • Vodičské oprávnenie skupiny B
 • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky (aj psychologickej).
 • Trvalé bydlisko na území SR.


 

Podmienky účasti na kurze skupiny CE

 • Dovŕšenie veku 21 rokov
 • Vodičské oprávnenie skupiny C
 • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky (aj psychologickej).
 • Trvalé bydlisko na území SR.


 

Personalne

Personalne

Rychlost

Rychlost

Testy

Testy

loader image
Category: All
Sort by: Numeric
Order: Ascending
 • Fabia White Front

Válassz iskoláink közül:
Vyber si školu: