• Skúšku na vodičské oprávnenie som absolvovala pred troma rokmi! Za perfektné vzdelávanie veľká vďaka patrí Autoškole Horváth!

    by Hajnalka

Skupina T

 

Pre koho odporúčame?

Naša autoškola zabezpečuje kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny T (traktor) pre všetkých, ktorí sa chcú zamestnať v poľnohospodárstve (prípadne v lesníctve), alebo po určitom čase sa vracajú k tomuto nesmierne dôležitému hospodárskemu odvetviu existenčného významu.

Aké motorové vozidlo je možné viesť s VO skupiny T?

Podľa zákona č. 49/2014 Z.z. do skupiny T zaraďujeme nasledovné motorové vozidlá:

  • poľnohospodárske a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá;
  • k motorovým vozidlám podľa prvého bodu smie byť pripojené prípojné vozidlo.


Získať vodičské oprávnenie skupiny T je možné iba po dovŕšení veku 17 rokov. Vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá iba skupiny T, a to len na území Slovenskej republiky.

Podmienky účasti na kurze skupiny T

  • Ak kurz dokončíte po dovŕšení 17 rokov, tak na kurz sa môžete prihlásiť už ako 16-ročný.
  • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky.
  • Písomný súhlas zákonného zástupcu.
  • Trvalé bydlisko na území SR.

 

Personalne

Personalne

Rychlost

Rychlost

Testy

Testy

loader image
Category: All
Sort by: Numeric
Order: Ascending
  • Fabia White Front

Válassz iskoláink közül:
Vyber si školu: