Prihláška

Stačí ak vyplníš tento
formulár a my ťa budeme
kontaktovať

O rôznych kurzoch
sa môžeš informovať
v hlavnom menu

Skupina T

 

Pre koho odporúčame?

Naša autoškola zabezpečuje kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny T (traktor) pre všetkých, ktorí sa chcú zamestnať v poľnohospodárstve (prípadne v lesníctve), alebo po určitom čase sa vracajú k tomuto nesmierne dôležitému hospodárskemu odvetviu existenčného významu.

Aké motorové vozidlo je možné viesť s VO skupiny T?

Podľa zákona č. 49/2014 Z.z. do skupiny T zaraďujeme nasledovné motorové vozidlá:

 • poľnohospodárske a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá;
 • k motorovým vozidlám podľa prvého bodu smie byť pripojené prípojné vozidlo.


Získať vodičské oprávnenie skupiny T je možné iba po dovŕšení veku 17 rokov. Vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá iba skupiny T, a to len na území Slovenskej republiky.

Podmienky účasti na kurze skupiny T

 • Ak kurz dokončíte po dovŕšení 17 rokov, tak na kurz sa môžete prihlásiť už ako 16-ročný.
 • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky.
 • Písomný súhlas zákonného zástupcu.
 • Trvalé bydlisko na území SR.

 

Počet hodín výučby teórie

Skupina T PCP NVÚ TVV ZBJ OP Spolu
počet hodín 20 6 2 4 3 35
 • PCP – predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
 • NVÚ – náuka o vozidlách a ich údržba
 • TVV – teória vedenia vozidla
 • ZBJ – zásady bezpečnej jazdy
 • OP – opakovanie


Počet hodín praktického výcviku

Skupina T OV Výcvik vo vedení vozidla Spolu
I.etapa II. etapa III. etapa
AT AC MP ZP AT AC ZP
1 2 2 2 1 5 8 21

 • OV – oboznámenie s vozidlom
 • AT – trenažér
 • AC – autocvičisko
 • MP – mierna intenzita cestnej premávky
 • ZP – zvýšená intenzita cestnej premávky
 • PÚ – praktická údržba

Válassz iskoláink közül:
Vyber si školu: